Hydraulaggregat, Hydraulcylindrar och annan hydraulik från Lalmek Hydraulics.

Produkter

Vi kan erbjuda ett antal unika, egenutvecklade komponenter som är redo att göra ett hårt jobb i de mest skiftande och utmanande miljöer.

Hydraulcylinder KC med dragstänger, hål eller ledlager i kolvstången.

Produktion och tjänster

Tack vare vår kundanpassade produktion kan vi ge våra kunder en helhetslösning bestående av hydraulik, mekaniska konstruktioner och elektriska styrsystem.

Hydraulsystem från Lalmek Hydraulics

Hydraulsystem

Vi skapar branschens mest kreativa hydraulik med utgångspunkt från det arbete som maskinen ska uträtta med tanke med på tryck, läge och precision.

Parallex

Med Lalmek PARALLEX kan vi få upp till sex dragstångscylindrar att jobba i en synkroniserad rörelse och alltid hålla rätt nivå samt rätt bärkraft oavsett hur belastningen fördelas på respektive cylinder.