Hydraulcylindrar - PARALLEX

Hydraulcylindrar - PARALLEX

Ett bra alternativ till flödesdelare

Med Lalmek PARALLEX kan vi få upp till sex dragstångscylindrar att jobba i en synkroniserad rörelse och alltid hålla rätt nivå samt rätt bärkraft oavsett hur belastningen fördelas på respektive cylinder.

Systemet bygger på volymförhållande mellan ett antal olika stora hydraulcylindrar som kopplas i serie, vilket gör att de alltid rör sig synkront. Hydraulcylindrarna är utrustade med en funktion som gör att de kalibrerar sig varje gång de når ett ändläge. Parallelliteten blir därför näst intill exakt då rätt oljemängd alltid bibehålls mellan cylindrarna. Denna funktion kan även användas vid avluftning av systemet.

Hydraulcylindrarna är av dragstångstyp där cylindern skruvas ihop med fyra stycken dragstänger. Eftersom det inte finns några svetsfogar lämpar sig denna konstruktion för krävande applikationer där vibrationer och tryckstötar är vanligt förekommande.

Cylindrarna kan levereras med en rad olika infästningsmöjligheter i både kolvstångsände och cylindergavel, såsom ledlager, in eller utvändig gänga eller för montage med skruvförband.

Lalmek PARALLEX kan utrustas med inbyggda linjärgivare som med hög noggrannhet anger kolvstångens position.

Exempel på lämpliga applikationer för Lalmek PARALLEX är lyftsystem för materialhantering och fordonsmontage, höj- och sänkbara arbetsstationer inom industrin, hydrauliska pressar och annan produktionsutrustning där kraven på synkroniserade rörelser är höga.

Bilden visar ett hydraulschema för seriekopplade hydraulcylindrar med kompenseringsfunktion.

I de flesta fallen blir ett Parallex system mycket enklare och säkrare än en flödesdelare.

Hydraulcylindrar med PARALLEX-funktion. Illustration av hydraulcylindrar med PARALLEX-funktion.