Affärsmodell

>

Idé och teknisk rådgivning

Lalmeks kunder vet vad de vill, men inte alltid vilka resurser de har tillgång till. Med 40 års erfarenhet kan du räkna med kostnadseffektiva lösningar i hydraulikens absoluta framkant. Inte bara när det gäller utvecklingsarbete, konstruktion, tillverkning och montering, utan i lika hög grad på lång sikt när det gäller energiförbrukning, servicekostnader, driftsäkerhet och livslängd. Vi litar nästan uteslutande på egenutvecklad teknik och egentillverkade komponenter. Det kan du också göra.

Glödlampa