Elstyrd riktningsventil NG10

Elstyrd riktningsventil NG10

  • Elstyrd 2 eller 3-läges riktningsventil
  • Pmax upp till 350 bar, Qmax upp till 140 L/min
  • Kan manövreras manuellt (nödmanövrering)
  • Finns med en mängd olika slidtyper (funktioner)
  • Vanligaste spänningen för magnetspolen
    är 12V DC, 24V DC, 230V AC
  • Magnetspolen kan vridas till 3 positioner om 90°
Elstyrd riktningsventil till hydraulaggregat från Lalmek Hydraulics.