Hydraulpumpar - Tystgående

Hydraulpumpar - Tystgående

Lalmek Hydraulics tystgående hydraulpumpar liknar mycket en kugghjulspump men insidan skiljer sig dramatiskt. Tack vare en genomtänkt utformning av pumpens roterande delar får man ett jämnt oljeflöde. Detta gör att vibrationer i systemet minimeras och att ljudnivån sänks betydligt. Dessutom sjunker energiförbrukningen och effektiviteten ökar.

Beroende på pumpstorlek så kan ljudnivån minskas ner till 52-63 dB(A) vid 2950 rpm.

Pumparna finns i storlek från 4 till 200 cm³ eller från 6 till 300 L/min vid 1500 rpm.

Tystgående hydraulpumpar från Lalmek Hydraulics.

Tystgående hydraulpumpar - Teknisk data

Tystgående hydraulpump från Lalmek Hydraulics.

Hydraulpump tystgående, GR28 typ 1

Displacement (cm³/rev) Flöde (L/min) Nominellt tryck (bar) Intermittent tryck (*) (bar) Peaktryck (**) (bar)
4,2 6,0 275 280 300
6,4 9,2 275 280 300
8,3 12,0 246 260 280

Vid 1450 rpm. (*) Intermittent-cykel: 20 sekunder PÅ & 3 sekunder AV (**) Peak-cykel: 1 sekund PÅ & 3 sekunder AV

Tystgående hydraulpump från Lalmek Hydraulics.

Hydraulpump tystgående, GR33 typ 2

Displacement (cm³/rev) Flöde (L/min) Nominellt tryck (bar) Intermittent tryck (*) (bar) Peaktryck (**) (bar)
10,1 14,5 275 280 300
12,6 18,1 265 270 290

Vid 1450 rpm. (*) Intermittent-cykel: 20 sekunder PÅ & 3 sekunder AV (**) Peak-cykel: 1 sekund PÅ & 3 sekunder AV

Tystgående hydraulpump från Lalmek Hydraulics.

Hydraulpump tystgående, GR38 typ 2

Displacement (cm³/recv) Flöde (L/min) Nominellt tryck (bar) Intermittent tryck (*) (bar) Peaktryck (**) (bar)
15,9 22,8 265 280 300
17,9 25,8 247 206 280
20 28,8 230 250 270
22,1 31,8 222 250 270

Vid 1450 rpm. (*) Intermittent-cykel: 20 sekunder PÅ & 3 sekunder AV (**) Peak-cykel: 1 sekund PÅ & 3 sekunder AV

Tystgående hydraulpump från Lalmek Hydraulics.

Hydraulpump, tystgående, GR47 typ 3

Displacement (cm³/rev) Flöde (L/min) Nominellt tryck (bar) Intermittent tryck (*) (bar) Peaktryck (**) (bar)
15,9 22,8 265 280 300
17,9 25,8 247 280 300
20 28,8 230 250 270
22,1 31,8 222 250 270

Vid 1450 rpm. (*) Intermittent-cykel: 20 sekunder PÅ & 3 sekunder AV (**) Peak-cykel: 1 sekund PÅ & 3 sekunder AV