Hydraulsystem

>

Lalmek PC

Lalmek PC (Pressure Control) är ett egenutvecklat system för att övervaka, kontrollera och styra funktioner och rörelser i hydraulsystemet. Idén är att en eller flera tryckgivare tack vare strategisk placering i skickar signaler till styrsystemet. Exakt kontroll på trycket i hydraulsystemet ger många driftsfördelar när det gäller service, prestanda, energiförbrukning och livslängd. Som exempel på funktioner vi bygger in i hydraulsystemen är bland annat:

 • Belastningskontroll
  Med hjälp av Lalmek PC kan belastningar på en eller flera cylindrar i hydraulsystemet mätas. Det är också möjligt att använda Lalmek PC för att få indikering på vilka vikter som maskinen hanterar.
 • Ändlägeskontroll
  Maskinens styrsystem kan tack vare Lalmek PC signalera när en cylinder nått ett ändläge utan att använda externa gränslägesgivare. Det innebär att ändlägeskontrollen är underhållsfri, störningsfri och mindre känslig för mekaniskt slitage.
 • Rörelsekontroll
  I många maskinsekvenser finns det behov av att låsa krafter, upprätthålla en konstant belastning eller begränsa krafter under en rörelse. Detta är självklart fullt möjligt med Lalmek PC genom att analoga signaler löpande skickas till maskinens styrsystem i realtid.
 • Funktionskontroll
  Lalmek PC innebär att funktions- och störningskontroller byggs in i hydraulsystemet. Har exempelvis ett förinställt tryck inte uppnåtts efter att pumpen har startat kan det innebära ett slangbrott eller annat läckage, vilket styrsystemet då larmar för.
Tryckgivare från Lalmek Hydraulics.