Flexodrill

Flexodrill

FLEXODRILL är en unik lösning för att enkelt kunna borra vinklade hål i till exempel ventilblock med en CNC-styrd fleroperationsmaskin. Värdefull bearbetningstid sparas genom att antalet uppspänningar av detaljen minskar.

FLEXODRILL är utvecklad av Lalmek Hydraulics för att lösa det egna behovet vid tillverkning av hydraulblock.

FLEXODRILL kan i en operation borra olika hål med olika vinklar och i både två och tre dimensioner.

Under rätt förutsättningar kan FLEXODRILL borra ett hål som är upp till 20 gånger längre än borrdiametern.

FLEXODRILL finns i 3 olika storlekar, FD11, FD16 och FD20.

FLEXODRILL är en unik lösning för att enkelt kunna borra vinklade hål upp till 40 grader i till exempel ventilblock med en CNC-styrd fleroperationsmaskin.