Affärsmodell

>

Konstruktion

Allt vårt konstruktionsarbete görs i CAD vilket möjliggör avancerade hållfasthetsberäkningar och analyser. I ett skräddarsytt hydraulsystem kan vi konstruera in flera olika funktioner som optimalt styr och övervakar oljans tryck och flöde. Täta avstämningar med dig som kund innebär en pålitlig slutprodukt som växlar ut teknikens fulla nytta. Flexibel produktion i egen regi med korta ställtider, gör det är möjligt att realisera innovativa lösningar som driver på och utvecklar kundernas process.

Lalmek Hydraulics konstruerar och tillverkar hydrauliska komponenter och system.