Tryckvändande ventiler

Tryckvändande hydraulventiler

Lalmek Hydrauliks unika och välbeprövade tryckvändande riktningsventil skapar en automatiskt fram och återgående rörelse utan elektriska komponenter och ersätter därför ändlägesbrytare och tryckvakter.

Ventilen har en inbyggd tryckbegränsningsfunktion som skyddar hydraulsystemet mot övertryck. Ventilens funktion är mjukvändande vilket gör att tryckstötar undviks och övriga komponenter i hydraulsystemet skonas.

Vid applikationer med lång ledningsdragning och där tryckfall uppstår kompenserar ventilen tryckfallet genom att shunta en del av oljeflödet till oljebehållaren. Detta innebär att det önskade arbetstrycket uppnås i hela systemet innan ventilen växlar oljeriktning.

Riktningsventilen har en inställningsratt där man samtidigt ställer in både vändtryck och tryckbegränsning vilket gör att verktyg och manometer inte behövs. Den är också utrustad med en manuell funktion för att vid behov kunna växla oljans riktning.

Ventilen finns i både NG6 och NG10 utförande.

Vanliga användningsområden är tryckutgödslingar, fastbränsleanläggningar och sopkomprimatorer. 

Som extra tillbehör finns ett tillval som alltid startar ventilen med återgående rörelse, t.ex i en sopkomprimator.

Tryckvändande hydraulventiler eller hydrauliska riktningsventiler NG6 och NG10.
Tryckvändande hydraulventil eller hydraulisk riktningsventil NG6.

Tryckvändande hydraulventil NG6

Tryckvändande riktningsventil NG6. 

 

Beskrivning Data
Hålbild: NG6, CETOP 03, ISO 4401, DIN 24340
Ventil: 4/2 tryckvändande
Flöde (Q): För optimal funktion anpassas varje ventil för ett specifikt pumpflödesområde mellan 0,5-30 l/min
Tryckområde: 40-250 bar (4-25 MPA)
Åtdragningsmoment Insexskruv M5x75: 1,8 - 2,5 Nm

Tryckvändande hydraulventil eller hydraulisk riktningsventil NG10.

Tryckvändande hydraulventil NG10

 

Tryckvändande riktningsventil NG10.

Beskrivning Data
Hålbild: NG10, CETOP 05, ISO 4401, DIN 24340
Ventil: 4/2 tryckvändande
Flöde (Q): För optimal funktion anpassas varje ventil för ett specifikt pumpflödesområde mellan 5-60 l/min
Tryckområde: 40-250 bar (4-25 MPA)
Åtdragningsmoment Insexskruv M6x100: 2,5 - 3,5 Nm