Produktion

>

Kantpressning

Vi gillar att ha allt i egna händer – kontroll i alla led – när vi tillverkar både enskilda komponenter och kompletta hydraulsystem. Kantpressning är en förutsättning för att kostnadseffektivt kunna tillverka komplexa komponenter med snygg och praktisk design. Tekniken ger dessutom minskat behov av svetsning och ett bra materialutnyttjande. Vi har två cnc-styrda kantpressar och hanterar enskilda laserskurna detaljer upp till 3,2 meters längd.

Kantpressning