Om oss

>

Vår Historia

Lalmek grundades på 70-talet. Allt började med ett eget problem hemma på stallbacken här i Ölmstad, som löstes med en hydraulisk konstruktion som grundaren och ägaren till Lalmek, Lars-Arne Larsson, konstruerade själv. Något vettigt alternativ fanns inte på marknaden, upptäckte han.

Så föddes vårt första hydrauldrivna system för utgödsling av djurstallar. Systemet väckte uppmärksamhet i branschen och det blev också inledningen till ett långvarigt samarbete med det DeLaval som åtog sig försäljning och service genom sitt världsomspännande nätverk. Ett samarbete som resulterat i en lång rad innovativa lösningar för inomgårdsutrustning, bland annat ergonomiska höj- och sänkbara golv för mjölkgropar (ComFloor) och ett avancerat grindsystem för djurstallar (CowMover).

Verkstaden växte snabbt till en modern industri, och utvecklingen av en rad unika hydraulikkomponenter tog fart – exempelvis den tryckvändande riktningsventilen, men även kompletta hydraulsystem. Idag återfinns Lalmek Hydraulics kunder inte bara inom jordbrukssektorn utan även inom fastbränsle, materialhantering, verkstadsutrustning, miljöteknik och vindkraft.

Under maj 2018 fick företaget nya ägare då Anders Jarl, Nahrin Yacoub och Henric Kollin förvärvade samtliga aktier i bolaget. 
Alla 3 har då minst tio år bakom sig i företaget och med målsättningen att fortsätta driva LALMEK framåt i samma anda.

I 40 år har vi varit en drivande kraft inom området industriell hydraulik med många ”vettiga” lösningar som utarbetat i nära samarbete med våra kunder. På den vägen kommer vi fortsätta i ytterligare 40 år – minst.

Lalmek Hydraulics historia började i ett garage på 1970-talet.