Om oss

>

Vår Historia

Lalmek grundades på 70-talet. Allt började med ett eget problem hemma på stallbacken här i Ölmstad, som löstes med en hydraulisk konstruktion som grundaren och ägaren till Lalmek, Lars-Arne Larsson, konstruerade själv. Något vettigt alternativ fanns inte på marknaden, upptäckte han.

Så föddes vårt första hydrauldrivna system för utgödsling av djurstallar. Systemet väckte uppmärksamhet i branschen och det blev också inledningen till ett långvarigt samarbete med det DeLaval som åtog sig försäljning och service genom sitt världsomspännande nätverk. Ett samarbete som resulterat i en lång rad innovativa lösningar för inomgårdsutrustning, bland annat ergonomiska höj- och sänkbara golv för mjölkgropar (ComFloor) och ett avancerat grindsystem för djurstallar (CowMover).

Verkstaden växte snabbt till en modern industri, och utvecklingen av en rad unika hydraulikkomponenter tog fart – exempelvis den tryckvändande riktningsventilen, men även kompletta hydraulsystem. Idag återfinns Lalmek Hydraulics kunder inte bara inom jordbrukssektorn utan även inom fastbränsle, materialhantering, verkstadsutrustning, miljöteknik och vindkraft.

I 40 år har vi varit en drivande kraft inom området industriell hydraulik med många ”vettiga” lösningar som utarbetat i nära samarbete med våra kunder. På den vägen kommer vi fortsätta i ytterligare 40 år – minst.

Lalmek Hydraulics historia började i ett garage på 1970-talet.