Hydraulsystem

>

Lalmek FC

Lalmek FC (Flow Control) är ett system som levererar rätt kraft och exakt precision när du behöver. En lika enkel som smart lösning för att kontrollera och anpassa hastigheten i hydraulsystemets rörelser, genom att reglera mängden olja som strömmar ut i systemet. Flödet från hydraulpumpen anpassas för varje sekvens i maskinens arbetscykel och den önskade hastigheten i de olika maskinrörelserna.

För att styra flödet och optimera rörelsehastigheten i systemet arbetar Lalmek FC med frekvensstyrning av hydraulaggregatets elmotor. Genom att ändra frekvensen till motorn i varje sekvens kan hastigheten och oljeflödet anpassas. Förutom att leverera rätt kraft och rörelse i varje moment innebär flödeskontrollen dessutom att energiförbrukningen sänks och oljans driftstemperatur hålls nere.

Frekvensstyrning till hydraulaggregat.